Ett forskningsprojekt som sätter Uppsala på AI-kartan

AI4Research är ett riktigt prestigeprojekt som ska förnya och förstärka forskningen inom artificiell intelligens och maskininlärning vid Uppsala universitet. Två områden som kommer att ha en stor inverkan på vårt framtida samhället och vår vardag.

Projektet innebär att forskare från olika vetenskapsområden får verka i en och samma miljö, där allt handlar om AI och ML. Siktet är skyhögt. AI4Research ska bli ett projekt i världsklass för mångvetenskaplig forskning om AI – något som verkligen sätter Uppsala universitet på AI-kartan.

Ett så strategiskt och varumärkesmässigt viktig projekt måste så klart ha ett visuellt koncept som matchar (inom ramarna för huvudidentiteten så klart). Det har vi på Zellout jobbat med under hösten, och så här blev det. Fint va?