Biverkningar som känns

Läkemedelsverket vill få människor som jobbar inom hälso- och sjukvården att rapportera misstänkta biverkningar – mer frekvent och på ett mer kvalitativt sätt. För att lyfta vikten av frågan och påminna om detta görs en rad aktiviteter med start i en film sätter “problemet” i ett sammanhang.

Syftet med filmen är att lyfta upp frågan om biverkningsrapportering på dagordningen och bidra med fond till kommande taktiska aktiviteter.
För att lyfta fram frågan valde vi inte att berätta om verkligheten, utan att låta verkligheten berätta om sig själv. Vi lät Barbro Westerholm berätta sin egen historia om hur hon som gravid tackade nej till det läkemedel som lite senare skulle visa sig ge åtskilliga barn fosterskador i den så kallade neurosedynskandalen. Samma Barbro var sedan en stor del av att rapportering av biverkningar började samlas på ett systematiskt sätt.

Resultatet blev en film i intervjuform som är svår att värja sig mot och kopplar vikten av detta till känslor. Och känslor glömmer aldrig.

Filmen blev nominerad till Publishingpriset.