En myndighet närmare människan

Läkemedelsverket är en viktig myndighet för folk och djurhälsan. Med ett så stort ansvar följer så klart också att visa på nyttan och synas genom bruset, inte minst som samhällsfunktion. Den befintliga profilen för Läkemedelsverket kändes inte up to date och speglade inte den internationella och moderna myndighet som Läkemedelsverket ville vara.

Vi grävde ner oss i läkarböcker och fackliga tidskrifter från då och nu. Omgivna av knäleder, både äkta och artificiella, hjärnbark och blodkroppar fann vi att det arbete myndigheten utför gör skillnad i allt från proteser och tatueringsfärger till cellkärnors innersta struktur. Den breda kontrasten ville vi förvalta i det grafiska uttrycket.

Vi gav också myndigheten en mer extrovert och synligare färgpalett som bryter genom på sociala medier, där det är en ständig kamp om uppmärksamhet. Och Läkemedelsverkets blåa färg fick lämna plats till en mer mogen och kompetent nyans kombinerat med en gul för att hämta hem sitt internationella namn (Swedish Medical Agency).

Förutom en helt ny manual för den visuella identiteten tog vi fram en hel rad flexibla mallar för att det ska vara enkelt för Läkemedelsverket att producera allt från affischer och foldrar till enklare filmer och platsannonser.