Region Uppsala i ny kostym

1 januari 2017 slogs Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet ihop och blev Region Uppsala. Under en period använde sig den nya organisationen av Landstingets visuella identitet, men ganska snart såg man ett behov av att uppdatera denna. I första hand ville man tydliggöra att Region Uppsala hade ett bredare verksamhetsområde än vad Landstinget tidigare haft. Men det fanns också ett behov av att modernisera uttrycket och att anpassa det så att det fungerade i alla tänkbara kanaler.

För Region Uppsala var det viktigt att den nya visuella identiteten var tydlig, inbjudande och inkluderande och att den stämde med varumärkets personlighet – vänlig, öppen och framåt. Eftersom det handlar om en myndighet var även tillgänglighet ett av ledorden.

Vår utgångspunkt i arbetet med identiteten var att uppdatera och komplettera snarare än att göra om allt. Det skulle finnas något att känna igen samtidigt som det skulle synas tydligt att det här var något nytt. Därför behöll vi logotypen med den stiliserade liljan och en justerad variant av den liljeröda färgen som sedan länge varit synonyma med Landstinget i Uppsala län. Vi kompletterade dessa med en mer extrovert färgpalett, en lekfull rubrikfont med mycket karaktär och ett eget ikonspråk. Pricken över i blev illustrationsmanéret som vi tog fram tillsammans med illustratören Rami Niemi. Resultatet blev ett eget och tydligt uttryck som andas betydligt mer mänsklighet än myndighet.

Förutom en helt ny manual för den visuella identiteten tog vi fram en hel rad flexibla mallar för att det ska vara enkelt för Region Uppsala att producera allt från affischer och foldrar till enklare filmer och platsannonser.