Fler flyttar ut med Rikshem

Att flytta hemifrån är en av livets stora milstolpar. Och något som Rikshem, som en av Sveriges största fastighetsägare, i allra högsta grad är en del av.

När Rikshem sänkte åldersgränsen för att börja samla bopoäng till 16 år kom vi fram till att i första hand berätta det för ungdomarnas föräldrar. Den del av målgruppen som kanske är lite mer benägen att faktiskt göra.
 
Vi lade vikt vid att lyfta den positiva nyheten på förstående och mänskligt sätt, som samtidigt bygger kännedom och sätter lite minnesspår från Rikshem – som en stor och ansvarsfull aktör med väldigt många bostäder.

För att få människor att ta till sig och agera på något, visserligen angeläget men, långt bort i tiden kräver att vi når in till dem på riktigt – via hjärtat. Här åstadkoms detta genom att gestalta och visa förståelse för den bergochdalbana av ambivalens som det innebär för en förälder att tänka att deras barn en dag kommer att flytta ut. En jobbig jäkla tonåring i den ena sekunden för att i nästa vara den mest älskvärda. Eller båda två samtidigt.

Under kampanjmånaden fick Rikshem flera tusen bostadssökande, och ökningen mot samma månad föregående år var nästan 200%. Samma stora ökning gällde sökande till studentlägenheter. Även varumärkeskännedomen pekade uppåt under en tre månaders rullande mätning.

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig. Vi berättar så klart gärna mer om kampanjen och effekten den gav  – hej@zellout.se