Hållbar – en smak av Bjerking

Bjerking är välkända i sin bransch, men kunskapen om deras bredd och många specialiteter är låg. För att uppnå kommunikation med deras komplexa erbjudande tog vi fram ett koncept för branschmässor. Konceptet hade premiär på Stockholm Business Arena 2014. På den extremt begränsade ytan 1X3 meter användes varje millimeter till en ”Hållbar” med Bjerkings kompetensområden presenterade i form av juicer. Syftet att öppna dörren för samtal kring Bjerking och deras erbjudanden möttes med råge och Hållbaren flyttar vidare.