Hur rätten till ett hem kan hjälpa planeten

Visste du att ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen är ett av planetens bästa skydd mot klimatförändringar? De bor och tar hand om nästan hälften av planetens yta och de skogar de bor i tar upp mer koldioxid än andra skogar. Trots det har de bara formell rätt till 10% av den.

The Tenure Facility jobbar för att ge dessa människor formell rätt till deras land. På så sätt får de ett skydd med de hot de möter i form av vinstdrivande företag och regeringar som ser deras hem som en plats att utvinna resurser.

För att berätta om The Tenure Facilities viktiga arbete tog vi fram en film. Hela produktionen gjordes in-house och så här blev resultatet. Tack The Tenure Facility för ert viktiga arbete och för att vi får nöjet att jobba med er.