Steningevik – ny webb

Vi kanske är partiska, men vi tycker att Steningevik är Sveriges bästa konferensanläggning. Nyligen fick vi i uppdrag att utveckla och designa deras nya hemsida. Förutom att snofsa till designen och ge den en bättre struktur ville vi verkligen försöka förmedla sådant som gör Steningevik unikt, läget och detaljerna. Kolla och avgör själv: www.steningevik.se