8 augusti 2014

Välkommen hit – SVA

Vi har vunnit Statens veterinärmedicinska anstalts upphandling för kommunikationstjänster. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Vi ser fram emot ett spännande uppdrag, välkommen till oss SVA!