Kärleken mellan akademi och industri

Det är inte många forskare och företag som är särskilt bra på att samarbeta. Det är synd, för tänk vilken outnyttjad potential det måste finnas – om bara fler kloka människor vågade tänka klokt tillsammans. För att råda bot på det här driver de flesta universitet olika initiativ som knyter nyttoband mellan de två parterna.

Tillsammans med universiteten i Uppsala, Örebro och Linköping har vi tagit fram magasinet Access. Tanken med magasinet är att inspirera och att visa på goda exempel. Det är också resultatet av en strategisk och kreativ process där vi har varit med hela vägen, från problemformulering till lösning, genomförande och produktion.

Magasinets fokus är att visa på hur bra det faktiskt kan bli med samverkan – mellan universitet, forskning, näringsliv och samhälle. Små kärlekshistorier om man så vill. Snyggt blev det också. Här är ett litet smakprov.