Nytt magasin ska nå bredare målgrupp

Synergi kallar SciLifeLab sitt nya magasin. För att nå målet att vara ett internationellt ledande center som utvecklar, använder och erbjuder avancerade tekniker till forskare inom området molekylär biovetenskap, behöver de sprida kunskapen om deras verksamhet.

Syftet med magasinet är att lyfta framgångarna, forskarna och målen i några av de tusentals projekt som deras vetenskapliga center bidrar till. Samtidigt som de vill visa på hur deras forskningsinitiativ kan bidra till att förbättra hälsa och miljö.

För att bli begripligt även för oss som inte besitter SciLifeLabs avancerade kunskap inom translationell medicin och molekylärbiologi har Synergi formen av ett populärvetenskapligt magasin. Det för att nå en bredare målgrupp vars kunskap utanför sitt eget forskningsområde kan vara helt eller delvis främmande.

Zellout står för framtagning av texter och foto samt design och löpande produktion. Magasinet ges ut två gånger årligen i tvåspråkig version, tryckt och digitalt.