En väldigt värmländsk historia – Randviken Fastigheter

Randviken Fastigheter vill skapa platser där företag kan utvecklas och människor kan hitta hem. Ett modernt fastighetsbolag med grundare från en liten, fruktansvärt idyllisk ort i de värmländska skogarna. När vi tog fram Randvikens profil var det just det vi tog fasta på, det är det vi vill återspegla via de gröna nyanserna, den traditionsbundna logotypen och tydligheten i typografin. Klorofyll ger liv, så även i profilen.

Vi fick även uppdraget att ta fram deras nya webbplats. Här gällde det att få in den trygghet de plockat med sig från uppväxten, och trycka fram det kompetenta affärspartnerskap de erbjuder. För att bygga den känslan är vi tydliga, informativa och tillgängliga.

Resultatet är en enkel och lättförstående navigation med ett enkelt språk. Fackuttryck är big no, no. Bildspråket är skandinaviskt i sina svala färger och mjuka kontraster. Dessutom går det nordiska ljuset igen. Och igen.