Tänktank #2 – om digitalt och Corona.

Tänktank är vårt sätt att bidra med vad vi kan för att förstå världen omkring oss. Den kan handla om lite allt möjligt – med varumärket och kommunikationen som någon slags röd tråd.

I det här avsnittet resonerar vi kring digitala lösningar och hur de kan stötta verksamheter på lång och kort sikt, före och efter Corona. Vi har fått en del kloka funderingar från initiativet Uppsala Unite och vi tar upp några av dessa frågor här.

Du får givetvis dela den vidare ifall du vet någon som skulle ha nytta av den.