Uppsalas nya innovationscenter

Nyligen invigda Testa Center gör det enklare för startupföretag, större bolag och forskare inom life science att testa om deras idéer håller för produktion i större skala. Det är alltså en fysisk plats, ett labb, där företagen får fritt spelrum att utveckla sina innovationer i en verklig miljö.

För att rätt människor och företag ska hitta dit har vi hjälpt Testa Center att ta fram en visuell identitet, webb och ett kommunikationskoncept som lyfter idén med centret och vem det är till för. Till grund för det har vi jobbat fram en strategi för etableringen samt gett centret dess namn.

Initiativet är ett samarbete mellan (håll i dig nu) GE Healthcare, regeringen och Vinnova, med stöd även från Swelife, STUNS, Tillväxtverket och Region Uppsala. Alla involverade hoppas så klart på bra spring i labbet och en mängd innovationer som följd av det.