The Lab - Lös världens problem på 24 timmar

Uppsala universitets ingenjörsutbildningar fajtas mot nischade konkurrenter som Chalmers och KTH. Alla vill ha de nya studenterna. Det välkända universitetet är främst känt för humaniora och de tekniska utbildningarna har hamnat lite i skymundan, trots hög kvalitet.

Vi skulle alltså uppmärksamma landets 18-åringar på att Uppsala universitet visst har grymma ingenjörsutbildningar. Och vi valde att trycka fram det som skiljer UU från konkurrenterna – nämligen bredden. Här får du både umgås och plugga med människor som kan helt andra saker än du. Tänk om det gör dig till en mycket bättre ingenjör?

För att bevisa vår tes stängde vi in fem studenter från olika program i en glasbur. Psykologen, statsvetaren och ingenjören fick 24 timmar på sig att lösa världens största utmaningar just nu. Som AI och klimatflyktingar. Allt sändes så klart live och den som tittade kunde själv hjälpa eller utmana studenterna.