Tillsammans för minskad smittspridning

Vi har en vision som vi sällan kommunicerar utåt, men som betyder oerhört mycket för oss – en värld där de goda idéerna vinner. Och vi har haft förmånen att jobba med många goda idéer genom åren, sådana som siktar högre än de flesta och vill bidra till vår samtid på något sätt. Ändå är det svårt att inte bli lite extra engagerad i det här.

Crush covid är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt mellan fem olika institutioner och ett samarbete mellan Uppsala universitet och Region Uppsala. Den samlade kunskapen ska utveckla en metod för att tidigt kunna upptäcka större lokala utbrott av Covid-19. I samverkan med vårdgivare ska insatser snabbt kunna sättas in för att dämpa smittspridningen i länet.

Snacka om god idé. Och vi är helt säkra – den kommer att vinna.

CruschCovid_webbcase

CruschCovid_webbcase2CruschCovid_webbcase3CruschCovid_webbcase4

CruschCovid_webbcase5

CruschCovid_webbcase6

CruschCovid_webbcase7

CruschCovid_webbcase8