Uppsala Reports - Magazine

Magasinet Uppsala Reports ges ut av Uppsala Monitoring Centre, som är WHOs center för farmakovigilans (försök att säga det tio gånger snabbt). Syftet med magasinet är att sprida kunskap om biverkningar av mediciner och att sätta frågan på den globala agendan. Frågan är angelägen eftersom nya sjukdomar, förfalskning av läkemedel och antibiotikaresistens blir allt vanligare.

Målgrupp för magasinet är främst UMCs nationella center som finns i 150 länder. Andra viktiga intressenter är andra experter inom samma område, läkemedelsindustrin, universitet och forskare, samt såväl som läkare och patienter över hela världen.

Magasinet har fått ett nytt utseende, format, disposition och kreativt tänk som bjuder in fler till läsning och lyfter det viktiga innehållet till en bredare målgrupp. Zellout står också för den löpande produktionen med fyra utgåvor per år, tryckt och digitalt.

Det övergripande uppdraget för UMC är att upptäcka, analysera och förhindra biverkningar av läkemedel och andra läkemedelsrelaterade problem. Poängen är att läkemedel ska bli säkrare genom att läkare och patienter har rätt underlag för att fatta beslut kring medicinering.