Vad har katt och höna med lyftkranar att göra, och när behövs egentligen en krokodil på bygget?

I byggbranschen slängs det med ord och termer som inte alltid är självklara för alla inblandade. På TL-Bygg tror man på att så tidigt som möjligt i byggprocessen förstå varandra. Därför har vi tillsammans tagit fram ”Snickerisnack”. Testa dina egna språkkunskaper här