Vi behöver prata mer om övervikt

De flesta vet att rökning, alkohol och rött kött inte hör ihop med en graviditet. Men få har koll på att vikten har betydelse för att barnet och mamman ska må bra. För att starta ett samtal om övervikt, fertilitet och graviditet fick vi i uppdrag av Region Uppsala och kvinnosjukvården på Akademiska sjukhuset att göra en film på ämnet. Vi valde att göra den allt annat än tung och pekpinnig.

Filmen används som ett verktyg i patientmöten samt visas på 1177.se.