Yay, 20 år i kreativitetens tjänst. Men vi har bara börjat.