Livsviktig kommunikation som gav effekt

Under pandemin har det varit en utmaning att nå ut med kommunikation till människor i socioekonomiskt utsatta områden. Detta beror både på språksvårigheter och på att målgruppen sällan nås via de kanaler som regionerna brukar använda sig av. Syftet med den här kampanjen var att få fler människor i Uppsalas utsatta områden att testa sig under en period våren 2021 när covid-19 spreds som mest i länet.

Kampanjen tog vi fram i nära samarbete med CRUSH Covid – ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där Region Uppsala samverkar med fem olika institutioner vid Uppsala universitet. Tillsammans med forskare från Institutionen för informatik och media tog vi fram en strategi som byggde på att skapa specifik kommunikation för varje prioriterat område. Kommunikationen översattes till sex olika språk och spreds till stor del via lokala nätverk i form av affischer och flyers och en film för sociala medier.

Enligt den mätning vi genomförde efter kampanjperioden fungerade kampanjen mycket bra: Hela 55% av målgruppen hade sett någon del av den. Anmärkningsvärt är att kampanjen verkar ha haft bäst effekt i den utomeuropeiska språkgruppen. I den gruppen hade 78% av de som sett kampanjen diskuterat den med familj eller vänner. Dessutom hade 32% sökt mer information, 17% testat sig och 17% påverkat någon annan att testa sig efter att ha tagit del av kampanjen.

Kommunikationsforskarna kommer att gräva djupare i mätningens resultat. Redan nu står det dock klart att kampanjen har bidragit med viktig kunskap om hur Region Uppsala kan kommunicera framöver för att nå fram till en målgrupp som de tidigare har haft svårt att uppnå kommunikation med.